Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Pääkaupunkiseutu

Toimialat: Lääketieteen lisensiaatti (LL), työterveyshuollon erikoislääkäri, MBA, valtakunnallisen vastuulääkärin työ hallintotehtävissä: terveydenhuolto, asiakasyritysyhteistyö, hallinto, markkinointi, johtaminen, palvelumuotoilu, työkykyjohtaminen

Kiinnostuksen kohteet: Kuorotoiminta, klassinen musiikki, kulttuuri kaikkiruokaisesti

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Tukea oman urapolun löytämiseen, avarakatseista keskustelua siitä, millaiseen työnkuvaan ja työtehtäviin voi ura johtaa perustutkinnosta huolimatta, työn ja ammatin merkitys ja rooli elämän varrella.

Lisätietoja: Sirkku Martti

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Iisalmi, Hamina

Toimialat: Metsäteollisuus, metalliteollisuus (kansainvälinen)

Kiinnostuksen kohteet: Judo, kulttuuri

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Jani voi auttaa suunnittelemaan tulevaisuutta opiskelun ja uran osa-alueilla. Hänellä on 12 vuoden kokemus esimiestyöstä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Tällä hetkellä hän opiskelee kauppatieteiden maisterin opintokokonaisuutta työn ohessa. Tapaamisessa Jani käyttää valmentavaa lähestymistapaa, jossa yhden kerran keskustelu pidetään tietyn teeman sisällä sekä tarvittaessa sovitaan tulevaisuuden tavoitteista.

Lisätietoja: Jani Laherto

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Kokkolan alue

Toimialat: Kauppa, vene, media, kuntasektori, energia

Kiinnostuksen kohteet: Luonto, ammunta

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Antti voi auttaa kiertämään muutaman kuopan ennen kuin nuori on siihen astumassa.

Lisätietoja: Antti Porko

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Uusimaa

Toimialat: Reservin yliluutnantti, siviilikoulutukseltan konetekniikan DI, rakennuttajakonsultti ja yrittäjä; kansainvälinen ura, tilannejohtaminen, verkostojen johtaminen, myyntijohtaminen, palvelujohtaminen, projektijohtaminen, rakennuttaminen, erityisesti ravintoloiden rakentaminen, ravintolatoimi yleensä, rakentamisen arvoketjut, yleinen yritysjohtaminen

Kiinnostuksen kohteet: Maanpuolustus, moottoripyöräily, ruuanlaitto, golf, kamppailulajit, lukeminen

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Timo toivoo pystyvänsä auttamaan nuoria erityisesti johtamisen alalla ja miten sinne päästään, kuinka yhdistetään poikkitieteellisesti opintoja ja töitä sekä kansainvälisen uran luomiseen kokemuksia. Timo on mentoroinut nuoria kollegoita yritysmaailmassa ja haluaa mukaan mentoroimaan varusmiehiä.

Lisätietoja: Timo Kettunen

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Kouvola, Kymenlaakso

Toimialat: Opettajuus, yrittäjyys, asiantuntijaorganisaation johtaminen

Kiinnostuksen kohteet: Tietotekniikka, Suomen Yrityskummit ry, Utin Ilmakilta ry, historiadokumentit, liikunta

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Yli kymmenen vuotta opiskelijoiden parissa työtä tehneenä Raimon kokemukset nuorten kasvusta ja kehittymisestä ovat olleet antoisia.  Nyt eläkkeelle siirryttyään hän on jatkossakin kiinnostunut tukemaan Suomen nuorison kehittymistä urallaan.

Lisätietoja: Raimo Jalkanen

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Tampere, Vaasa

Toimialat: Organisaation johtaminen ja kehittäminen, henkilöstöhallinto, väyläinfrastuktuurin suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito

Kiinnostuksen kohteet: Matkailu Suomessa ja ulkomailla (käynyt jokaisessa Suomen kunnassa)

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Tiehallinnossa toimiessaan Mauri osallistui mentorointiohjelmaan, jolloin huomasi mentoroinnista saatavan molemminpuolisen hyödyn. Hän on ollut mukana Reservin Mentoreiden toiminnassa alusta alkaen.

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Asuinpaikka Porvoo, työpaikka Vantaalla. Mentorointia pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Toimialat: Tomi työskentelee myynnin parissa ja osaamista on myös myynnin johtamisesta. Lisäksi Tomi on työskennellyt konsulttina ja erilaisissa johtotehtävissä. Toimialoista tutuimpia ovat teknologia ja IT.

Kiinnostuksen kohteet: Urheilu on tärkeä kiinnostuksen kohde. Jääkiekkoa Tomi seuraa pojan pelaamisen kautta ja muutenkin, golfia ja vähän salibandyä pelaa itse. Lisäksi veneily ja autot sekä teknologia yleensäkin kiinnostavat.

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Mentoroinnista Tomi kiinnostui, koska tuntui, että olisi ollut itselle tosi hyödyllistä saada mentori niihin aikoihin, kun varusmiespalvelusta suoritti. Hän uskoo voivansa antaa näkemyksiä ja tarinoita työelämästä ja elämästä yleensä: ainakin monta esimerkkiä mitä ei kannata tehdä 🙂 Lisäksi Tomille on jo kertynyt aika laaja verkosto ihmisiä, joiden apua voi tarvittaessa myös kysellä.

Lisätietoja: Tomi Siimekselä

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Kuopio, Pohjois-Savo

Toimialat: Urheilu, valmennus/johtaminen

Kiinnostuksen kohteet: Urheilu, ihmisten kehittäminen, johtaminen, rauhanturvaajatoiminta

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Marko haluaa auttaa nuoria ja ohjata olemaan oman elämänsä puikoissa.

Lisätietoja: Marko Pykälä

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Pääkaupunkiseutu

Toimialat: Investointipankkitoiminta

Kiinnostuksen kohteet: Kuntoilu, metsästys, mökkiprojektit

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Petteri on omalla työurallaan kokenut, että suomalaiset ovat investointipankkitoiminnassa vahvasti aliedustettuina ja haluaisi mielellään kannustaa alasta kiinnostuneita hakeutumaan kansainvälisiin tehtäviin.

Lisätietoja: Petteri Arinen

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Pääkaupunkiseutu

Toimialat: Jarkko on toiminut ammattimaisesti tanssin ja esittävän taiteen parissa vuodesta 1995 sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on työskennellyt monialaisena tanssijana, tanssinopettajana, koreografina, ohjaajana, näyttelijänä, taiteellisena johtajana ja tuottajana.

Kiinnostuksen kohteet: Taiteellisessa työssään Lehmus keskittyy kehollisuuteen, tilalliseen mielikuvitukseen, tunteiden fyysisyyteen ja kinesteettiseen empatiaan. Hän on kiinnostunut kokonaisvaltaisista taideteoksista, eri tanssi- ja taidemuotojen yhdistämisestä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöstä.

Lisätietoja: Jarkko Lehmus

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Hamina

Toimialat: Opetusala, erityispedagogiikka, musiikkikasvatus ja musiikki yleensä. Anu on toiminut koko työuransa yläkoululaisten ja lukiolaisten parissa. Taustalla 15 vuotta musiikin lehtorina, 10 vuotta laaja-alaisena erityisopettajana, yksi vuosi erityisluokanopettajana harjaantumisopetuksessa ja yksi vuosi opetustoimen hallinnossa erityisopetuksen suunnittelijana. Tällä hetkellä Anu työskentelee Kotkan lukioiden yhteisenä erityisopettajana.

Kiinnostuksen kohteet: Anu on toiminut pitkään Reserviupseerikoulussa kanttorina silloin, kun kirkollinen työ tarvitsee muusikkoa. Lisäksi hän toimii yhteistyökumppanina RU-kurssin oppilaskunnan hallituksen kulttuuri- ja hengelliselle jaostolle.

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Anu lähti mentorointiin mukaan, koska on tavallaan toiminut mentorihengen mukaisesti jo pitkään työskenneltyään RU-kurssien aikana upseerioppilaiden kanssa. Mentoroinnissa voi hyödyntää sitä kokemusta ja ammattitaitoa, mikä pitkän työuran aikana koulumaailmassa on karttunut. Anu voi auttaa esimerkiksi opintosuunnitelmien teossa, työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa, CV:n rakentamisessa – tai ihan vaan olla tukena juttelemassa elämästä.

Asuinpaikka/missä voi mentoroida: Kotka, Kymenlaakso

Toimialat: Manager, Administration; HR and Procurement: Tällä hetkellä Petteri toimii hallintoon, HR:n sekä hankintaan liittyvien asioiden parissa. Hänellä on myös 15 vuoden kokemus operatiivisista tehtävistä laaja-alaisesti paperiteollisuudesta sisältäen komennustehtäviä ulkomailla.

Kiinnostuksen kohteet: Petteri toimii Pyhtään reserviupseerien puheenjohtajana sekä Kymenlaakson reserviupseeripiirin hallituksen jäsenenä.

Miksi on mukana ja mitä voi antaa nuorelle: Petteri on ollut mukana Reservin Mentoreiden toiminnassa vuodesta 2016 ja ollut useissa mentorointitilaisuuksissa Maasotakoululla RUK:ssa sekä joukkotuotantoyksikössä. Hänen tavoitteenaan on kertoa varusmiehille laaja-alaisesti “Mitä nyt intin jälkeen?” Hän voi tukea työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa aina työsuhteen solmimisesta sen päättymiseen.